Historia de la possesió.

         Sa Cova, denominació que reb el s. XIV, és una possessió mallorquina d'una estructura peculiar, part de les cases estan edificades dins una bauma, construcció pròpia del segle IX pels monjos anacoretes, exemples que podem trobar el Monsant, Catalunya, entre altres indrets. Paret vertical, construida amb pedra i adob, aprofitant l' endinçament dins la roca. Part de la claste de ses cases esta coberta de forma natural per la mateixa sortida o valadis de la muntanya. Per la recollida d' aigües, les cases tenien una canaleta a la vertent de la muntanya i de la clasta, i tenin present, que el camí actual és del segle XVIII, i per tant, allò era un petit torrent per on baixaven les aigues. És un supòsit, però la possessió o alqueria, la podriem datà dins el periode musulmà de Mallorca, una perque la construcció de la majoria de les marjades és pròpia d'aquest periòde, com pel tipus de recollida i emmegatzematge d'aigües, sembant els pobles de cultura musulmana.

          A l' altre part de les cases estan ubicades les cuines, on havia els fogons i l' antic forn de pa, actualment amb us a les cases, un estable i un petit sestador a la part superior, aquesta part de les cases era utilitzada per guarir bastià i es troba just al derrera de les cuines.

          Les cases principals estan dividides en planta baixa i pis; la planta noble consta d' entrada i una sala posterior, aquest fou un estable pel ramat (ovelles o cabres). A l' entrada a ma dreta, ens trobam un pasadis que du a les cuines, per damunt del pasadis ens trobam amb una escala on accedim el pis superior, això és una estructura típica de casa mallorquina, escala pujant per la dreta.

          A la part exterior, a la claste, ens trobam un antic abeurador d' animals, un pujador, un recullidor d' aigua, una perduda canaleta que recollia l'aigua que regalimava de les vasants de la muntanya, una cisterna de capella escavada dins la roca, una clasta a un altre nivell superior, i a l'altre costat ens trobam amb una cisterna dins una altre cova.

          Aquesta cisterna te la següent estructura: una volta de canó feta amb meres i quatre esgraons per baixar el coll de la mateixa, a sobre trispol de pedre damunt la volta i amb una altre coll, dins la cova hi ha la entrada d' aigües per mitja d'una caneleta, per on es recull l' aigua que regalima dins la cova. Aquesta cisterna també te una canal que prové de l' exterior per on també li entrava l'aigua. Realitzada una part de la canal amb ciment mallorquí (terra, calç, aigua) i una altre amb teula mallorquina feta a ma.  

         La propietat s'ha marcat uns objectius: recuperació del patrimoni (cases, marges, estables, horts, safreitx, pou, cisterna, abeurador, galliner, colomer), recuperació d'olivar així com d'espècies vegetals, introducció d'animals autòctons, recuperació paisatgística de la morfologia de la finca, i sostenibilitat.

         Em la recuperació de bestiar, he apostat per la introducció de la vaca mallorquina, així com, equins, i animals de granja. Sempre en la mesura del possible, propis de les nostres illes, amb la finalitat de restablir els antics costums de la vida a la pagesia.

         La sostenibilitat de l' explotació ramadera, té com a fí, que la finca arribi  a ser autosuficient: producció d' energia elèctrica, abastiment d'aigua per consum humà i dels animals i capacitat de producció de materia prima per consum humà (carn i vegetals), es a dir, autònoma en el cent per cent, ara per ara esteim a un seixanta per cent. 

         S'ha recuprat els horts (Sant Bernat, Santa Clara, Sant Francesc) d' hortalisses i estam recuperant l' antic olivar (hort de les oliveres, hort de Getsemaní). Dins d'aquesta recuperació es du a terme tot una política de recuperació i protecció de les espècies endèmiques com: ginebro, alzina, arboç, orquidea silvestre, entre moltes altres especies vegetals.  

         Tota aquesta recuperació és du a terme per tal de dignificar la possassió de Sa Cova, un lloc on es pugui gaudir de passajar  observant el medi natural, així com els seus elements arquiectònics de segles de supervivència. Espai on l'home des de fa almenys set segles, a viscut amb armonia entre les espècies vegetals i animals. Respectant els cicles naturals del cosmos, i contemplant la creació, com un bé de tota la humanitat.

Ubicació.

       La possessió de Sa Cova es troba situada a dos quilòmetres del municipi de Bunyola, pujant pel camí dels Cocons. S' accedeix a aquesta pel camí que surt de la carretera de Santa Maria del Camí a Bunyola, just al costat de la subestació elèctica, abans d'entrar el poble. Passant la urbanització dels Cocons, i a un quilòmetre seguint el camí de Sa Coma Gran troberem la possessió.

           Es troba localitzada dins una vall (Sa Coma Gran), tancada de forma natural pels seus dos costats per dos vessants muntanyencs: Penyal des Corb i Puig des Vent. Amb un pas de tres metres que tanca la part superior, la qual cosa dona a la propietat una forma triangular. Des de el seu vessant dret, pujant cap a les cases, podem observar tota la Ciutat de Mallorca.