Filosofia i religió.

       Carta del Cap indi de nort america, el cap de govern dels Estats Units.

     "Com intentar comprar o vendre el cel,  la calor de la terra? la idea ens resulta entranya. Ja que nosaltres no posseïm la frescor de l'aire o el centelleig de l'aigua. Com podem comprar-nos això?... Cada tros d' aquesta terra és sagrat per al meva gent. Cada agulla brillant de pi, cada ribera sorrenca, cada boira en les fustes fosques, cada claetat i brunxit dels insectes és sant en la memòria i vivència de la meva gent. Sabem que l'home blanc no entén les nstres raóns. Una porció de la nostra terra és el mateix per ell, que la següent, per ell, que és un estrany que ve en la nit i ens arrabassa la terra allà on la necessiti. la terra no és la seva germana sinó la seva enemiga i quan l'ha conquistat es retira d'allà. Deixa enrere la sepultura del seu pare, no li importa.

       Sabem una cosa que l'home blanc pugues alguna vegada descobrir. El nostre Déu és el seu mateix Déu. Vostès pensen ara que ho posseeixen, com sesitgen posseir la nostra terra. Però no pot ser. Ell és el Déu de l'home i la seva compassió és indistinta per al blanc i per al vermell. La terra és alguna cosa molt preuat per a Ell, i el detriment de la Terra, és una pila de menyspreus per al Creador. Continuïn contaminant el seu llit i se sufocaran una nit en el seu propi desert...

       Si els venem la nostra terra, estimin-la com nosaltres l'hem estimat. Preocupin-se d'ella, com nosaltres ens hem preocupat. Mantinguin la terra com ara l'adquireixen, amb tota la seva força, amb tot el seu poder i amb tot el seu cor. Preservin-la para els seus fills, i estimin-la com Déu esns estima a tots nosaltres. Una cosa sabem; el seu Déu és el nostre Déu. La Terra és preciosa per Ell. Ni l'home blanc està exempt de la seva destinació."

       Carta de l' indi Seatlle.

 •          Cantic del germà sol o Lloances a les creatures.

 •     Altíssim, omnipotent i bon Senyor.                                    
 • teves són les llaors, la glòria i l' honor
 • i tota benedicció.
 • A tu sol, altíssim, s'adiuen;
 • d'anomenar-te, cap home no és digne.
 •     Lloat sies, Senyor, amb totes les criatures,
 • especialment per nostre Germà Sol,
 • el qual fa la claror i ens il·lumines.
 • I ell és bell i radiant amb gran esplendor;
 • de tu, Altissim, porta significació.
 •     Lloat sies, Senyor, per la germana lluna i les estrelles,
 • al cel les has fetes clares i precioses i belles.
 •     Lloat sies, Senyor pel germà vent
 • i per l'aire i el núvol i el serè i per tot temps,
 • pels quals a les criatrues dónes sosteniment.
 •     Lloat sies, Senyor, per la germana aigua,
 • la qual és molt útil i humil i preciosa i casta.
 •     Lloat sies, Senyor, pel germà foc,
 • pel qual tu la nit ens il·lumines,
 • i ell és bell i alegre i robust i fort.
 •     Lloat sies, Senyor, per la germana nostra mare terra,
 • la qual ens sustenta i ens governa
 • i produeix molts de fruits amb flors colorides i herba.
 •     Lloat sies, Senyor, per aquells qui perdonen per la teu amor
 • i sostenen malaltia i tribulació.
 • Beats aquells qui es mantindran en pau,
 • car de tu, Altíssim, seran coronats!
 •     Lloat sies, Senyor, per la germana nostra la mort corporal,
 • de la qual cap hom vivent no pot escapar;
 • ai, d'aquells que moriran en pecat mortal!
 • Beat aquell qui es trobarà dins tes santíssimes voluntats,
 • car la mort segona non li farà cap mal!
 •     Lloeu i beneïu el meu Senyor,
 • i regracieu-lo i serviu-lo amb gran humilitat.
 •        
 •          Sant Francesc, 4 d' octubre 2012.
 • Nota de Gandhi, al seu poble.

       No es suficiente con servirse a menudo de la mentira. Nuestros hermanos deben convercerse de que no está permitido recurrir a ningún tipo de falsedad, si siquiera por el bien del país; y que la verdad muchas veces implica ir en contra de las opiniones de los que nos ordenan. No basta con abstenerse de quitar la vida a toda criatura viviente; el que practica integralmente la no violencia, no puede causar daño ni siquiera a los que creen crueles o injustos. Ni siquiera puede sentir ira hacia ellos; debe amarlos. El tirano, ya sea en el hogar, en la sociedad, o en el Gobierno, debe ser combatido ininflexiblemente, pero no ha de sufrir daño alguno. Se le tiene que transformar por medio de unas acciones sinceras.

           Mohandas Karamchand Gandhi.

  Documentació.

         La primera nota, on es fa referencia de la Possessió Sa Cova, la trobam a l' any 1353, causa entre Jaume Muntaner de Bunyola contra Antoni Riverols; aquell diu que: fa 50 anys ell i predecessors han posseït pacificament la possassió dita la Cova fins al camí que va a Santa Maria del Camí, per raó de fites. La mare de dit Muntaner ja va tenir disputes amb Jaume Eimeric de Comesema però cessà la raò perquè fou venut per 160 lliures. Hi ha la deposició de testimonis. (Bunyola en el segle XIV, Ramon Rosselló).

  Fotografia.